---
Świat Map Planów Swiat

---

Świat Map Planów - Warunki używania

Spis treści

Rozdział 1

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i serwisem internetowym o nazwie "Świat Map Planów" dalej w skrócie nazywanym "Świat Map Planów". Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami obowiązującymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

Rozdział 2

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. "Świat Map Planów" może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Rozdział 3

"Świat Map Planów" nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez "Świat Map Planów", a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. "Świat Map Planów" nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez "Świat Map Planów". Udostępnianie informacji nie oznacza, że "Świat Map Planów" udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Rozdział 4

"Świat Map Planów" nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do "Świat Map Planów" uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do "Świat Map Planów" jest równoznaczne z udzieleniem "Świat Map Planów" nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. "Świat Map Planów" ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do "Świat Map Planów" w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.mapy.swiat.xyz nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.mapy.swiat.xyz uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.mapy.swiat.xyz uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

---

Internetowykantor.pl Wymiana walut nawet 6% taniej


---

--- Kolekcja Wyprzedaż Biblioteki! ---
Świat Map Planów
<<< Świat On-line >>>